Το 1ο ΕΚ Αλμυρού συμμετείχε στο σχέδιο δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Εικονική περιήγηση (3d virtual tour) του Εκθεσιακού Κέντρου Πολιτισμού "Ρήγας Βελεστινλής" , και στην υποστήριξη των δράσεων, για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, που αφορούν τη συντήρηση γης στο δήμο Ρήγα Φεραίου», σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Βελεστίνου.

Τo 1ο ΕΚ Αλμυρού υπέβαλλε αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Erasmus+, με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA102-077724, η οποία εντάχθηκε λόγω μη επαρκούς χρηματοδότησης στον κατάλογο επιλαχόντων σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22, πραγματοποιήθηκαν Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως, σε συνεργασία τόσο με το 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού, όσο και με το ΕΠΑΛ Βελεστίνου. για θέματα που αφορούσαν στη διαχείριση της ψηφιακής τάξης και στη χρήση της πλατφόρμας Webex.

Οι Εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΚ Αλμυρού, κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, συμμετείχαν σε επιμορφώσεις , που διοργανώθηκαν με το συνεργαζόμενο 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους ακόλουθους φορείς:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Ι.Τ.Υ.Ε.- “Διόφαντος”
 Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, λόγω της “πανδημίας”, σε ασύγχρονη και σύγχρονη μορφή, και αφορούσαν στο θεσμό της Μαθητείας, του Σχολικού Συμβούλου, στη διαχείριση του Covid-19,  τις Τ.Π.Ε., στις ψηφιακές δεξιότητες και στο περιβάλλον.