Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αλμυρού έχει σκοπό την σωστή και άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε πλήρως οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παίρνουν σωστή τεχνική και εργαστηριακή εκπαίδευση, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα τους με επιτυχία, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, να είναι παραγωγικοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο  Αλμυρού ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας και εξυπηρετεί μαθητές και μαθήτριες από την περιοχή του Δήμου Αλμυρού και Δήμου Βόλου (Ν. Αγχίαλο). Συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού.