Το ΕΚ κέντρο έχει στην διάθεσή του τα εργαστήρια για τους τομείς που λειτουργούν στο 1 ΕΠΑΛ Αλμυρού και ΕΠΑΛ Βελεστίνου.