Το σχολικό έτος 2023-2024, μαθητές του τομέα Μηχανολογίας του σχολείου μας συμμετέχουν στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα “The Tipping Point” (TTP).

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για σπουδές και επαγγέλματα του ενδιαφέροντός τους, ώστε να λάβουν πιο συνειδητά αποφάσεις για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους βήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρήση της ασφαλούς και δομημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “100mentors”.

Η δράση “Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην βιομηχανία" αφορά την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές στους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, τις δυνατότητες απασχόλησης κι εξέλιξης των νέων στον τόπο τους, καθώς και την προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, μέσα από τα παραδείγματα των εργαζομένων των εταιρειών της Viohalco, οι οποίοι/ες αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα.

Η δράση αποτελείται από 3 βασικούς άξονες:

● Masterclass για μαθητές/τριες: Μαθαίνοντας τη δεξιότητα του να θέτουμε στοχευμένες ερωτήσεις.

● Γνωριμία με επαγγέλματα και τομείς της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας

● Προετοιμασία για την αγορά εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα και Επαγγελματική συνέντευξη.

Οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας ολοκλήρωσαν τους δύο πρώτους θεματικούς άξονες με επιτυχία. Οι ζωντανές συνεδρίες έγιναν με θέματα: 

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και Χειριστής παραγωγής στη χαλυβουργία, τα οποία οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον θέτοντας ερωτήματα στους μέντορες που είχαν στη διάθεσή τους.

Έχουν γίνει και οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί και ο τρίτος θεματικός άξονας.

Οι καθηγητές: Ζωή Χατζηχαραλάμπους ΠΕ82 Μηχανολόγος, Αθανάσιος Μαγκλάρας ΠΕ82

Μηχανολόγος, Παναγιώτης Σακομήτρος ΠΕ82 Οχημάτων κ Κων/νος Χατζηπλής ΠΕ82 Μηχανολόγος