Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22, πραγματοποιήθηκαν Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις εξ αποστάσεως, σε συνεργασία τόσο με το 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού, όσο και με το ΕΠΑΛ Βελεστίνου. για θέματα που αφορούσαν στη διαχείριση της ψηφιακής τάξης και στη χρήση της πλατφόρμας Webex.